Höstterminen 2023

Terminsstart

Torsdagen 17:e augusti

Studiedag

Tisdagen 26:e september

(skola & fritids stängt)

Höstlov

Måndagen 30:e oktober – fredagen 3:e november (vecka 44)

(Måndagen 30:e skola & fritids stängt)

Terminsavslutning

Onsdagen 20:e december

Vårterminen 2024

Terminsstart

Onsdagen 10:e januari

Sportlov

Måndagen 19:e februari – fredagen 23:e februari (vecka 8)

(fritids öppet)

Studiedag

Måndag 18:e mars

(skola & fritids stängt)

Påsklov

Måndagen 1:e april – fredag 5:e april (vecka 14)

(fritids öppet)

Studiedag

Onsdagen 8:e maj

(skola och fritids stängt)

Lovdagar

Fredagen 10:e maj
Fredagen 7:e juni

(fritids öppet)
(fritids öppet)

Skolavslutning

Torsdagen 13:e juni

(fritids öppet)

Med reservation för förändringar/felskrivning.