Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Vi behöver ditt samtycke för att hantera dina personuppgifter. Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi säkerställer att vår hantering av dina personuppgifter uppfyller enligt de krav som ställs. 
Genom att skicka in anmälan till oss så ger du ditt samtycke till att Morups Friskola hanterar era och ert barns personuppgifter i sin administration. Insamling av personuppgifter görs utefter de krav som ställs från bl.a. Skolverket.

För mer information kontakta skolans rektor.
*Dataskyddsförordningen/GDPR (General Data Protection Regulation), ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.