Alla arbetar/lär sig i sin takt efter sina behov och intressen. Vi arbetar metodiskt med olika inlärningsstilar som uppmuntrar eleverna till att använda sin nyfikenhet, sin lust och alla sina sinnen. Barnen planerar en del av sitt individuella arbete i sina loggböcker, i huvudsak svenska och matte. Vi vill ge barnen redskapen för ett livslångt lärande. Vi vill också ha som mål att de ska kunna använda sin kunskap för att lära sig mer och känna tilltro till sin egen förmåga.
Vi vill hjälpa eleverna att bli medvetna om sitt eget lärande och sin utveckling genom egen planering och utvärdering i sina loggböcker.
För att tydliggöra elevens utveckling för sig själv, föräldrar och pedagoger, arbetar vi utifrån ”målhus” med förtydligande kommentarer, observationer av pedagoger, Läsutvecklings-scheman och Nationella prov. Eleverna övar sig i muntligt framträdande bl.a. genom redovisningar i såväl små som stora grupper. De utvärderar regelbundet sitt arbete.

Läroplanen
Vi följer kraven som är fastställda av Skolverket och skollagen. Mer information hittar du på Skolverket.