Ekonomisk förening
Morups Friskola är en ekonomisk förening där andelar ägs av föräldrar, bybor och företag i byn. 
Precis som de kommunala skolorna finansieras även vår verksamhet av elevpengen men som friskola har vi fördelen att kunna disponera pengarna på det sätt som bäst gynnar våra barn. All eventuell vinst används direkt till investeringar i verksamheten. 

I föreningen ingår även Vitsippans förskola som startade 2013. Förskolebarnen har en nära kontakt med skolbarnen vilket ger en trygghet för barnen när det väl är dags för skolstart.

Styrelsen
Verksamheten drivs av en ideellt arbetande styrelse där alla har barn i skolan eller förskolan. Styrelsen har möte en gång varannan månad. Föräldrar och anställda har möjlighet att komma med punkter till dagordningen. På detta sätt finns en stor lyhördhet och beslutsvägarna hålls korta.
Varje höst hålls ett årsmöte dit medlemmar kan vända sig med skrivelser. Skrivelserna ska lämnas till styrelsen senast två veckor innan mötet. Om 10 % av föreningens medlemmar vill upphäva ett beslut har styrelsen skyldighet att utlysa ett extra årsmöte.

Bli medlem i föreningen
Vem som helst har möjlighet att teckna andelar i föreningen. Utöver att stötta verksamheten ekonomiskt har man som medlem möjlighet påverka beslut (se ovan). Det är helt frivilligt att teckna andelar och medlemskapet är inte obligatoriskt för föräldrar till barn i verksamheten.
En andel kostar 150 kr och man kan teckna upp till 20 andelar. Man har dock bara en rösträtt oavsett antal andelar. Insatsen återbetalas om så önskas när man träder ur föreningen. Pengarna går oavkortat till barnen.
För att bli medlem betalas 150 kr x antal önskade andelar in på bankgironummer 5347-9747. Skriv som meddelande ”insatser” och namn. Ni kommer sedan att tilldelas ett insatsbevis.