Skolan har en Skolportal där elever och vårdnadshavare loggar in för tillgång till olika digitala tjänster.

Eleverna har tillgång till sina digitala läromedel via ”Läromedelsportalen”. Inloggning sker enligt instruktioner från lärarna.

Vårdnadshavare har tillgång till ”Närvaroportalen”. Denna tjänst används för rapportering av närvaro/frånvaro. Fritids- och busschema samt för andra aktiviteter..