Skolan har en Skolportal där elever och vårdnadshavare loggar in för tillgång till olika digitala tjänster.

Eleverna har tillgång till sina digitala läromedel via ”Läromedelsportalen”. Inloggning sker enligt instruktioner från lärarna.

Vårdnadshavare kommer att få tillgång till ”Närvaroportalen”. Denna tjänst är inte klar. Instruktioner skickas ut när det är dags att använda tjänsten.