Ekonomisk förening
Morups Friskola är en ekonomisk Vi vill ha ett bra och nära samarbete med föräldrar. Genom sitt engagemang i friskolan har föräldrarna god inblick i verksamheten. Det dagliga mötet mellan föräldrar och pedagoger i fritidsverksamheten ger också bra kontakter. Det är en stor fördel att alla pedagoger tar del i all verksamhet som inryms inom skolan (t.ex. genom att alla arbetar en del på fritids). Vi strävar också efter att ha öppen dialog och att föräldrarna deltar i skolans vardag på olika sätt. Skolråd, föräldramöten, utvecklingssamtal blir mötestillfällen liksom utställningar, konserter, utflykter och ”skolgårdsdagar”.

Elever i åk 6 gör flera besök på sin nya skola och träffar sina nya klasskamrater. Personalen på friskolan har också en överlämnande-träff med barnens nya klassföreståndare.