Hur gör jag för att ställa mitt barn på kö hos er?

Anmälan görs genom skriftlig anmälan, anmälningsblankett finns att ladda ner via hemsidan, som skickas till rektor. Anmälan ska undertecknas av båda vårdnadshavare (såvida du inte har ensam vårdnad om barnet).

Är det samma anmälningsblankett/kölista till förskoleklass?

Ja, anmälningsblanketten gäller för F-6. Från och med juli 2018 är numer förskoleklass obligatorisk.

Är kölistan offentlig?

Nej, vi lämnar inte ut namn eller köplacering på andra barn i vår kö.
Om misstroende uppstår ang. köplacering eller antagning kan du som vårdnadshavare begära granskning av kön genom kontakt med skolans rektor.

Vilken plats har mitt barn i kösystemet?

Barnen registreras i vår kö efter anmälningsdatum. Vi tillämpar förtur för barn som flyttar till Morup och dess geografiska närhet samt syskonförtur. Besked om plats och ev. köplats meddelas under februari/mars månad.
Varför har mitt barn ”halkat ned” i kön?
Uteslutande därför att ett barn med förtur har gått om. Se ovan.

Vilka barn får syskonförtur?

Barn som är folkbokfört på samma adress som ett syskon, halvsyskon eller ”plastsyskon” som är inskrivet hos oss har förtur, oavsett om barnet är yngre eller äldre än barnet som redan går hos oss. Barn som går på Vitsippan har förtur.

Jag vill att mitt barn ska få börja ett år tidigare/senare än sina jämnåriga – är det möjligt?

Om vi känner till detta i god tid och barnet är placerat i kö tillsammans med barnen som är jämnåriga, ska detta diskuteras med rektor och berörda pedagoger.

Mitt barn är fött sent på året – är det någon idé att sätta upp honom/henne i kö?

Ja, antalet barn varierar i åldersgrupperna och mycket kan ändra sig i kön innan det är dags för intagning.

Kan man komma och hälsa på hos er?

Har ditt barn blivit erbjuden plats på skolan får du/ni givetvis gärna besöka oss innan ni fattar beslut. Tag då i första hand kontakt med skolan eller berörd lärare för att avtala tid.
Om du bara är nyfiken på vår verksamhet i största allmänhet kontakta rektor för besök.

Hur säger jag upp en köplats?

Uppsägning av köplats sker skriftligen via blankett (som finns på hemsidan). Skolan besvarar uppsägningen skriftligt till vårdnadshavare.

Om jag ångrar en uppsägning, kan jag få tillbaka köplatsen?

Nej, har skolan bekräftat uppsägningen så får en ny anmälan göras och köplatsen räknas då från det anmälningsdatum som ansökan ankommer skolan.