På skolan har vi nolltolerans för mobbning och kränkande behandlingar både mot elever och personal.
En av våra grundstenar är att alla ska värna om varandra.

Behandla andra som du själv vill bli behandlad.
Barnen och personalen ska känna sig trygga och se till att vi alla tänker på hur vi möter varandra med respekt och ömhet.

Skulle det förekomma någon mobbning eller kränkande behandling är det viktigt att elever, personal och föräldrar tillsammans agerar.

Du kan läsa mer i vår handlingsplan genom att ladda ned filen till höger.