Blanketten ”ansökan om ledighet” använder ni för att begära ledighet. Ladda ned filen och skriv ut. Sedan lämnas den ifylld och underskriven till ansvarig lärare.