Skolan och fritids

Telefon: 076-899 42 76
E-post: (ingen anmälan om sjukfrånvaro)
skolan@morupsfriskola.se

Adress:
Morups Friskola
Långåsvägen 13.
311 90 Morup

Vad kan vi göra för dig?

På vår skola arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet. Därför vill vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den som det berör.

Om du efter kontakt med berörd personal fortfarande har synpunkter eller klagomål ber vi dig att kontakta ansvarig rektor via mail eller per telefon. Rektorn undersöker inkomna synpunkter eller klagomål och återkopplar därefter till dig.

Om du inte är nöjd med rektorns svar eller åtgärder kan du vända dig till styrelsen som är huvudman för skolan. Huvudman utreder och gör därefter en direktkoppling till rektorn och dig som vårdnadshavare för att presentera vidtagna åtgärder.

Styrelsen

E-post: styrelsen@morupsfriskola.se
Ordförande: Therese Mårtensson
Madelene Kihlagård
Malin Erlandsson
Levi Kieri
Anna Ivarsson
Glenn Johansson
Lotta K Walldén