Skolan och fritids

Telefon 076-899 42 76

E-post (ingen anmälan om sjukfrånvaro)
skolan@morupsfriskola.se

Adress
Morups Friskola
Långåsvägen 13.
311 90 Morup

Skolsköterska

E-post
linda.karlsson@morupsfriskola.se
Skolsköterska Linda Karlsson finns på plats fredagar, ojämn vecka. Du når henne via e-post.

Skolan har även tillgång till skolläkare, psykolog och kurator. Denna kontakt förmedlas via skolsköterskan.

Styrelsen

E-post
styrelsen@morupsfriskola.se

Ordförande: Therese Mårtensson
Helena Sandberg
Madelene Kihlagård
Anna Ivarsson (Glommen)
Malin Erlandsson
Anders Baeck
Levi Kieri
Sergei Jorlid
Anna Ivarsson (Backhult)