Skolan och fritids

Telefon: 076-899 42 76
E-post: (ingen anmälan om sjukfrånvaro)
skolan@morupsfriskola.se

Adress:
Morups Friskola
Långåsvägen 13.
311 90 Morup

Vad kan vi göra för dig?

På Morups Friskola, Fritidshem och Vitsippans förskola strävar vi alltid efter att bedriva undervisning och pedagogisk verksamhet av högsta kvalitet. Om du upplever att vi inte lever upp till detta vill vi gärna få veta det. Vårt mål är att ständigt utvärdera och vid behov förbättra vår verksamhet och då är din återkoppling viktig.

Synpunkter eller förbättringsförslag kan du alltid lämna muntligt till den det berör men vi tar också gärna emot skriftligt. Du kan ladda ner nedan fil och skriv på baksidan av detta papper och lämna i brevlådan vid dörren till rektor på andra våning.

Vid klagomål eller missnöje ser vi gärna att du kontaktar rektorn för respektive verksamhet, gärna på telefon, annars mail eller lämna skriftligt i brevlådan vid dörren till rektor på andra våning.

Om du av någon anledning inte vill komma med ditt klagomål eller missnöje personligen till rektorn kan du vända dig till styrelsen via mail. Då har vi möjlighet att göra en analys av händelsen och ge dig en återkoppling

Christina Stenman
Rektor Morups Friskola och Fritidshem
christina.stenman@morupsfriskola.se
Mobil: 070-2540001

Pia Göthlin
Rektor Vitsippans Förskola
pia.gothlin@vitsippansforskola.se
Mobil: 070-2974630

Styrelsen
Styrelsen@morupsfriskola.se


Styrelsen

E-post: styrelsen@morupsfriskola.se
Ordförande: Therese Mårtensson
Anna Ivarsson
Emelie Lindskog
Glenn Johansson
Lars-Levi Kieri
Lotta K Walldén
Madelene Kihlagård
Martin Grimberg