Skolan och fritids

Telefon 0346-942 76/076-899 42 76

E-post (ingen anmälan om sjukfrånvaro)
skolan@morupsfriskola.se

Adress
Morups Friskola
Långåsvägen 13.
311 90 Morup

Skolsköterska

Sofia Gustafsson finns på plats måndagar, jämn vecka. 
För kontakt, ring skolan eller skicka e-post: sofia.gustafsson@morupsfriskola.se

Skolan har även tillgång till skolläkare, psykolog och kurator. Denna kontakt förmedlas via skolsköterskan.

Styrelsen

E-post
styrelsen@morupsfriskola.se

Ordförande: Therese Mårtensson
Helena Sandberg
Madelene Kihlagård
Malin Erlandsson
Anders Baeck
Levi Kieri
Sergei Jorlid
Anna Ivarsson
Glenn Johansson
Lotta K Walldén