Morups Friskola finansierar själva skolskjutsen och rundan varierar från läsår till läsår. Det kostar ingenting för barnen att åka med.

Bild lånad av Strandbergs buss