Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Vi behöver ditt samtycke för att hantera dina personuppgifter. Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har säkerställt att vår hantering av dina personuppgifter uppfyller enligt de krav som ställs för skolverksamhet. 
Genom att skicka in anmälan till oss så ger du ditt samtycke till att Morups Friskola hanterar era och ert barns personuppgifter i sin administration av kön.

För mer information kontakta skolans rektor.
*Dataskyddsförordningen/GDPR (General Data Protection Regulation), ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.