• Skridskoåkning 7/3

  Tillsammans åker vi till Falkenbergs ishall den 7/3. Vi kommer att åka buss tur och retur. 
  Se utskick för mer information.

 • Fritids hade ett fullspäckat schema på sportlovet

  Under sportlovet har fritids haft minst sagt ett fullspäckat schema med olika aktiviteter utifrån elevernas önskemål. Lekland stod på önskelistan och då blev svaret, vi kan inte ta oss till ett lekland utan vi tar oss till idrottshallen och skapar ett eget lekland.

  Vi har även kört Kahoot som är en digitalt frågesport. Av lego byggdes ett stort hus med flera gamingrum. Gjort häftiga vispmålningar. Startat en pärlverkstad och mycket annat.

  Vi avslutade sportlovet med filmmys och våfflor.

 • Sportlov vecka 8

  Nu går vi på efterlängtat sportlov och vi hoppas att ni alla kan få njuta på bästa sätt oavsett var ni befinner er. Skolan börjar igen den 27/2.


  Lite kuriosa

  Sportlovet i Sverige har sitt ursprung i de så kallade bränslelov eller kokslov som infördes av Bränslekommissionen 1940 för att spara på uppvärmningen av skolorna (stenkol och koks var det bränsle som vanligen användes vid denna tid för att elda med i städerna). Ransoneringen under krigsåren 1939–1945 gjorde att uppvärmningskostnaderna drastiskt behövde skäras ned.
  För att ge de lediga skolungdomarna meningsfull sysselsättning anordnades olika aktiviteter. Ganska snart kom aktiviteterna att fokuseras på friluftsliv i allmänhet och vintersporter i synnerhet; antingen genom sportutövande på hemorten eller genom resor till de svenska fjällen. Inledningsvis hade avsikten varit att barn från storstäderna skulle få möjlighet att uppleva fjällmiljön.
  Under 1950-talet kom också medicinhygieniska argument som stöd för skolbarnens ledighet under senvintern. På grund av risk för spridning av infektioner under just den tiden på året ansåg företrädare för skolhälsovården det praktiskt att stänga skolorna för en kort tid. Det var fortfarande framför allt i städerna som sportlovet var vanligast, men lovet började då även spridas till landsbygden. Det var först i slutet av årtiondet sportlovet fick sitt genomslag i hela landet.
  Källa: Wikipedia
 • Skolfotografering

  Torsdagen 19/1 är det dags för skolfotografering.
  Det kommer att tas enskilda och klassbilder.

 • Broar och spagetti?

  I åk 6 har eleverna arbetat med teknik och har fått bygga olika slags broar och använt sig av spagetti som material. Nedan visas några av broarna som byggdes.