Morups Friskolas elever går i åldersblandade klasser: F-1, 2-3, 4-5 och 6.
Skolan öppnar kl. 06.15 med fritidsverksamhet. Undervisningen börjar kl. 08.30 för samtliga elever. Förskoleklassen slutar 12.30 alla dagar. Därefter är det ”Lillfritids” för de som behöver fram till bussarna går eller till dess man blir hämtad. Årskurserna 1-6 slutar kl. 14.00 alla dagar. Därefter åker man antingen buss hem eller så är man på Storfritids tills man blir hämtad. 

Lunchen levereras från Björnhults golfrestaurang. Maten är näringsriktig och vikt läggs på närproducerade råvaror. Mjölken är ekologisk.

Mellanmål serveras dagligen till alla fritidsbarn.
Fritids stänger kl. 17.00 varje dag.

Undervisningen följer läroplanen. Under förmiddagen arbetar eleverna i huvudsak med kärnämnen (matte, svenska, engelska och idrott). Arbetet på eftermiddagen ägnas åt SO, NO, bild, musik, idrott, jag & gruppstärkande arbete och ämnesövergripande teman.

Sexåringar i skolan

Sexåringarna som börjar i Morups Friskola integreras mjukt in i verksamheten. Arbetet med dem består till stor del av social träning, att lära sig samarbeta, veta vem man är, öva basfärdigheter, att stimulera sinnena genom att erbjuda många olika material och att vara ute tillsammans och upptäcka närmiljön. I denna verksamhet deltar också i viss mån sjuåringarna men sexåringarna har också mycket egen verksamhet i liten grupp. Skolan ska tillgodose varje barns behov utifrån deras egna förutsättningar.

Rektor och personal

Vår rektor, Michael Assarsson har huvudansvaret för det pedagogiska arbetet. Den administrativa och ekonomiska ledningen svarar föreningens styrelse för. Utöver rektorn har skolan tretton anställda som pedagoger/fritidspersonal/skolsköterska/husmor m.m.

Elevhälsa

Skolan har en skolsköterska med många års erfarenhet inom verksamheten. Vi har också tillgång till specialpedagog, skolläkare, psykolog och kurator.

Skolråd

Skolråd
Skolrådet består av två barn och föräldrar från varje åldersgrupp som träffas två gånger per termin.

Skolbuss

Vi anlitar Strandbergs Buss i Skogstorp. För att minimera tiden för eleverna i bussen så kör bolaget två rundor. Vi försöker i största mån tillgodose alla genom att finna lämpliga rundor för busstiden samt barnens säkerhet. Bussen finansierar skolan själv.
Det kostar inget för eleverna att åka med.

Miljö och omgivning

Morups friskola ligger mitt i byn i ett äldre skolhus med stor och härlig skolgård. Omgivningen består av åkrar och ängar med närhet till idrottsplats och fotbollsplaner. Skogen med motionsslinga och pulkabacke åt öster, havet åt väster och lantbruken runt om, ger många möjligheter för uteaktiviteter och sambandet människa – miljö kan lätt synliggöras. Genom att verka mitt i byn och i liten skala får barnen nära kontakt med människor i olika yrken och åldrar och de blir delaktiga i byns vardag.
Skolgården är utformad så att den uppmuntrar till experiment och fantasi med stora möjligheter till både lek, rörelse och studier utomhus. Naturens kretslopp tydliggörs genom kompostering, källsortering och odling.

Rökning

Det är inte tillåtet att röka inom skolans område. Om skolan upptäcker att någon elev röker kontaktas vårdnadshavare omedelbart.

”Unika” aktiviteter

Varje år dagen innan eleverna går på sportlov, är det dags för fest! Då har elever och lärare en mysig fredagskväll tillsammans med olika aktiviteter. Ett par dagar innan jullovet, anordnas ”julabadet” en heldag på Klitterbadet för hela skolan. Vi åker även till Falkenbergs Ishall för skridskoåkning.

Föräldrar till barn på friskolan

Föräldrar ser vi som en viktig resurs för att skapa en bra miljö för både barn och personal. Vi välkomnar ert sammarbete och engagemang. Vi Föräldrar hjälper till att städa skolans lokaler en till två gånger per år. Detta brukar ta ca 2-3 timmar. Det sker en storstädning på sommaren vartannat år. Utöver städningen anordnas det varje vår en fixardag där man röjer upp på skolgården. Fixardagen är en trevlig sammankomst och en möjlighet att lära känna varandra. Dagen avslutas med gemensam picknick och korvgrillning.