Eleverna är försäkrade genom Falkenbergs kommun och  försäkringsbolaget Svedea.
Enklaste sättet att anmäla en skada är direkt via skadeformuläret på Svedeas hemsida https://www.svedea.se/gruppforsakringar/kommunolycksfall

På hemsidan hittar du skadeblanketter och annan skaderelaterad information. Har du inte möjlighet att anmäla skadan online går det bra att kontakta dem via telefon, e-post eller post.


Kontaktuppgifter
Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 Stockholm
E-post: skadorforetag@svedea.se
Telefonnummer: 0771-160 199