Information och beslut för Morups friskola fr o m 9 februari 2022
med anledning av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna
råd om covid-19

Från och med 9 februari har Folkhälsomyndigheten beslutat att ta bort i stort sett alla åtgärder mot covid-19.

Barn och ungdomar rekommenderas att inte lämna prov för covid-19 längre. Det gäller även om barnet är förkyld eller har andra symtom på covid-19.

Vissa råd och rekommendationer finns kvar. Framför allt gäller det att stanna hemma om du har symptom på covid-19. Stanna hemma tills du känner dig frisk. Det gäller alla vuxna och barn, och även om du är vaccinerad eller har haft covid-19.

Den som är frisk och symtomfri, t ex syskon, behöver dock inte längre vara hemma för att någon man bor tillsammans med har symtom på covid-19 eller konstaterad covid-19.

Friska barn är välkomna till skola och fritidshem. Det är du som vårdnadshavare som bedömer när ditt barn är friskt och fullt ut orkar delta i skolans och fritidshemmets verksamhet men samråd gärna med ansvarig personal.

Om ditt barn blir sjuk under dagen kommer du fortfarande att bli kontaktad av personalen för att hämta ditt barn.

Allt är inte förkylningar eller covid-19: Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva när barnet varit utomhus, gråtit eller att barnet hostar några enstaka gånger, ska inte bedömas som symtom på infektion och möjlig covid19. Det är naturliga reaktioner och barnet kan fortsätta gå i förskola eller skola.

Det är alltid viktigt att se till att miljön på skolan möjliggör en god hygien för att motverka alla former av smittspridning. Fortsatta åtgärder på skolan lyder enligt följande:

  • Möjligheterna till god handhygien upprätthålls genom att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
  • Affischer om handtvätt finns uppsatta.
  • Utevistelse främjas på t ex raster.
  • Ventilationssystemet fungerar som det ska och luftväxlingen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalerna.

Mer information om vad som gäller från och med den 9 februari hittar du på www.1177.se och på Folkhälsomyndighetens webbplats.