Olikheter – pusselbitar

På fritids har vi pratat om våra olikheter. Det blev flera lärorika samtal med eleverna där vi kom fram till att vi är alla som pusselbitar, olika men lika unika och viktiga. Var och en av oss bidrar med sitt. Eleverna har fått måla sin egen pusselbit.