Spelhåla

En eftermiddag i veckan i 20 minuter har fritids spelhåla.

Här spelar eleverna olika spel i små grupper. Eleverna får bland annat öva på turtagning, följa instruktioner och regler, samarbete och problemlösning.