Omhändertagande

Förskoleklassen har tagit hand om 3 stycken ovanliga figurer. Gräsfigurer.