Mindre skolor ansluter till Skolfederation

Från år 2023 är det obligatoriskt att nationella prov görs digitalt. I samband med förberedelser inför detta står många mindre skolor inför stora och kanske svåra beslut.

Vår skola har tillsammans med Skolfederationen (Internetstiftelsen) belyst just svårigheter och utmaningar som många skolor står inför. Detta är något som inte bara gäller nationella prov utan även att trygga en säker hantering för användandet av andra digitala läromedel och andra webbaserade verktyg
Se länk gärna länk till Skolfederationens nyhetsbrev där ni kan läsa mer.