Processtöd av Skolverket VT 24

Under vårterminen 2024 kommer vi att få ett riktat stöd av Skolverket med syfte att utveckla vår digitala lärmiljö.

Processen innehåller bland annat kartläggning av nuläge, studiebesök av Skolverket och utformning av handlingsplan för vårt lokala arbete.

Vi ser mycket fram emot vad samarbetet och kompetensutveckling kan göra för elevernas måluppfyllelse.