Broar och spagetti?

I åk 6 har eleverna arbetat med teknik och har fått bygga olika slags broar och använt sig av spagetti som material. Nedan visas några av broarna som byggdes.