Lucia 2022

Som tradition får vi njuta av vårt fina Luciatåg av elever i klass F-1.
Här kommer lite bilder och en liten dikt.

Lucia är det namn jag bär,
som ljusets drottning står jag här.
Jag hälsar er alla som förr mången gång.
Med ljus i min krona och stämningsfull sång.
Jag kommer när mörkast det är här i Norden.
När allt synes dött och förfruset på jorden.