Min parkbänk

I teknik för åk 4 – 5 fick eleverna i uppdrag att konstruera en parkbänk. Detta gjordes i grupper. Nedan syns några exempel på resultaten.