Vi tittar in i förskoleklassens arbete

Vi använder oss av bildstöd för att tydligare visa dagens arbete.

Just nu arbetar vi med bokstaven O och skapar en orm tillsammans. Ormen är riktigt färggrann.