Sommaravslutning

Det har varit ett läsår som har inneburit en hel del utmaningar där
pandemin har satt oss alla på prov. Tillsammans har vi tagit oss igenom detta
vilket stärkt oss inför framtiden.

Nu tar vi en välbehövlig paus och träffas åter då skolan börjar på onsdag den 18:e augusti i vanlig tid kl. 8.30.

Vi tackar alla elever och föräldrar för det gångna året.