Fritids

Pia Bengtsson
Åk 2-3 eng
Mariam ”Mimmi” Kebbi 
Åk 3-6 idrott. Åk 4-5 Ma, Eng, Sv och teknik. Åk 6 Sv och So.
Cecilia ”Cissi” Carlsson
För kontakt ring skolan,
076-899 42 76

     Fritids                Skolan 

Kristina Gunnarsson
Fritids. Åk 2-5 No och assisterar i So.
Christina ”Nina” Tellqvist
Förskoleklass. Åk F-6 Mu.  Åk 1-2 bild.
AnnSofie Ölvestam
Åk 1 Sv, Ma, No och teknik. Har Studieverkstaden och ansvarar för skolans plattform Ping Pong.

Anders Ivarsson
Åk 1-6 Idrott. Åk 2-3 Sv. Åk 4-5 So.

Kristina ”Kicki” Bengtsson
Åk 2-3 Ma, So, teknik och assisterar i No.
Dolores Kärreberg
Åk 4-6, Ma, Eng och teknik. Åk 6 No.

Anette Karlsson
Åk 4-6 Sv, So samt slöjd.

Ana Maria Lopez de Monge
Åk 6 Spanska. För kontakt ring skolan, 076-899 42 76
Hadije Fazlija  
Köksbiträde. För kontakt ring skolan, 076-899 42 76.