Vi kommer att ha öppet på skolan som vanligt om inget extraordinärt inträffar. Vi följer löpande läget kring Covid-19 och informerar elever och vårdnadshavare om förutsättningarna förändras. Se riktlinjer för Falkenbergs kommun.

Skolan/fritids förebyggande åtgärder

  • Lämning/hämtning efter skola/fritids sker utanför skolans lokaler.
  • Vi tvättar händerna ofta och håller avstånd.
  • Skyltar som påminner om handhygien finns uppsatta på skolan.
  • Idrott hålles utomhus i så lång utsträckning som möjligt.
  • Vi håller avståndet i klassrum, andra utrymmen och vid lunchtid i så lång utsträckning som möjligt.
  • Vi håller inga föräldramöten under hösten. Information sker på annat sätt.
  • Städning sker dagligen

Vi vill att eleverna är hemma vid minsta symptom på förkylning, hosta osv. Vi på skolan kan inte avgöra vad som är vanlig förkylning eller Coronavirus så därför är vi mer restriktiva än vanligt. Det är önskvärt att också att syskon blir hemma även om de är symptomfria. Eleverna ska vara 48 timmar hemma och friska innan de återgår till skolan.

Hur situationen kommer utveckla sig vet vi i nuläget inget om men vi är sedan tidigare förberedda på eventuell hemundervisning och informerar i så fall närmare om vi hamnar i det läget.

Enligt Folkhälsomyndigheten visar det nuvarande kunskapsläget att få barn och ungdomar drabbas av Covid-19. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen.
Region Halland ger information om hur vårdnadshavare skall agera om ens barn visar symptom. När kan barnet kan gå tillbaka till skolan? Hur kan man tänka sig om ev. provtagning m.m.

Senast ändrat 2021-08-31