Teknik åk 4 – 5

Här får eleverna i åk 4 – 5 arbeta med olika typer av transporter.