Samarbete i F-klass

Pussel, playmo och kulbana är utmärkta aktiviteter för att lära sig hur samarbete fungerar.