• Mindre skolor ansluter till Skolfederation

  Från år 2023 är det obligatoriskt att nationella prov görs digitalt. I samband med förberedelser inför detta står många mindre skolor inför stora och kanske svåra beslut.

  Vår skola har tillsammans med Skolfederationen (Internetstiftelsen) belyst just svårigheter och utmaningar som många skolor står inför. Detta är något som inte bara gäller nationella prov utan även att trygga en säker hantering för användandet av andra digitala läromedel och andra webbaserade verktyg
  Se länk gärna länk till Skolfederationens nyhetsbrev där ni kan läsa mer.

 • Fixardag på skolan

  I söndags 19/4 var det dags för ”fixardag” på skolan. Det har städats, målats, snickrats m.m.

  Det mest spännande projektet för dagen var att ta bort båten. Barn som vuxna grävde flitigt.

  Stort tack till alla som deltog!