Morups Friskola finansierar själva skolskjutsen och rundan varierar från läsår till läsår. Det kostar ingenting för barnen att åka med. Bor man långt ifrån skolan finns möjlighet att ansöka om busskort till de kommunala bussarna som går med goda förbindelser från Falkenberg, Varberg och våra grannbyar.

Bild lånad av Strandbergs buss